108 – Kim bài bảo phiêu

Phiên ngoại – Tình yêu của tên trùm buôn ma túy

Continue reading “108 – Kim bài bảo phiêu”

Advertisements

106 – Kim bài bảo phiêu

Advertisements

105 – Kim bài bảo phiêu

Phiên ngoại – Tiểu bảo bối của tôi

Continue reading “105 – Kim bài bảo phiêu”

Advertisements

89 – Kim bài bảo phiêu (PN)

☆, Chương 89 – Phiên ngoại: Phản công lần 2

Continue reading “89 – Kim bài bảo phiêu (PN)”

Advertisements

104 – Kim bài bảo phiêu

☆, Chương 104 – Đại kết cục

Continue reading “104 – Kim bài bảo phiêu”

Advertisements

103 – Kim bài bảo phiêu

☆, Chương 103 – Cả thế giới này anh là to nhất!

Continue reading “103 – Kim bài bảo phiêu”

Advertisements